Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje swoich Klientów, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a w szczególności w zakresie jej odpowiedniej jakości u Odbiorców, w dniach od 02.11.2020 roku do 20.12.2020 roku przystąpił do płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej.

W dniach od 07.11.2020 r. do 01.12.2020 r. płukanie sieci będzie przeprowadzane na terenie gmin: Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Stegna, Sztutowo oraz Ostaszewo. Skutki płukania mogą odczuć również mieszkańcy gmin Malbork i Lichnowy. Szczegółowy harmonogram prowadzonych prac znajdą Państwo pod tekstem. Jednocześnie zaznaczamy, że ze względu na nieprzewidziane okoliczności zamieszczony harmonogram może ulec zmianie.

Pomimo utrzymania wysokich standardów uzdatniania wody, co potwierdzają badania wykonywane przez laboratorium Spółki oraz kontrole laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w ciągu rocznej eksploatacji rozległej sieci wodociągowej, dochodzi w wyniku naturalnych procesów takich jak zmiany kierunku i prędkości przepływu, stagnacji w godzinach nocnych, wahań ciśnień wody, awarii urządzeń, do nieznacznego pogorszenia jakości wody u naszych Odbiorców.

Objawia się to pogorszeniem smaku i zapachu wody, podwyższeniem barwy i mętności wody. Proces Okresowego płukania /czyszczenia/ sieci wodociągowej usuwa osady, przyczyniając się do uzyskania dużej stabilności przepływającej wody oraz przywraca odpowiednią drożność rur.

Podkreślamy, że woda w czasie płukania, tak jak i w ciągu całego roku normalnej eksploatacji sieci jest bezpieczna dla zdrowia, zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia, zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 7.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W czasie prowadzenia płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej mogą ulec zmianie właściwości wody, tzn. może wystąpić okresowe podwyższenie barwy i mętności. Wyczuwalny może być również zapach, który jest specyficzny dla chloru.

Płukanie sieci odbywać się będzie w godzinach nocnych, zazwyczaj od godz. 23:00 do 4:00, jednak skutki tych działań mogą być odczuwalne również w ciągu dnia. W części miejscowości w ciągu dnia, w godzinach od 8:00 do 14:00, prowadzone będzie również płukanie sieci przy użyciu hydrantów przeciwpożarowych.

Po wznowieniu dostawy wody, może wystąpić pogorszenie jakości wody, objawiające się żółtawo-brązowym zabarwieniem wody, pochodzącym z odłożonych w rurociągach osadów żelaza i manganu.

Prosimy Odbiorców o ograniczenie korzystania w tym czasie z urządzeń pralniczych. Do pozostałych celów higieniczno-sanitarnych woda może być używana bez ograniczeń.

Zaleca się wcześniejsze zaopatrzenie w niezbędne ilości wody.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych prac można uzyskać :

ZE Nowy Staw: (55) 273 – 22 – 47

ZE Nowy Dwór Gdański: (55) 247 – 21 – 18

Za wszelkie niedogodności wynikające z płukania sieci serdecznie przepraszamy.

Harmonogram płukania sieci wodociągowej CWŻ na terenie gmin:
Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Stegna, Sztutowo, Ostaszewo

10.11.2020 – Jazowo
11.11.2020 – Marzęcino
12.11.2020 – Solnica – Nowy Dwór /Tuga/
13.11.2020 – Rychnowy – Nowy Dwór – Orłowo
14.11.2020 – Półmieście
15.11.2020 – Lipinka
16.11.2020 – Świerki
17.11.2020 – Świerki – Nowy Staw (CPN)
18.11.2020 – Nowy Staw – CPN Brzózki
19.11.2020 – Lipinka – Lubstowo
20.11.2020 – Myszewo – Rychnowy
21.11.2020 – Nowy Staw Internat
22.11.2020 – Brzózki – Orłowo
23.11.2020 – Orłowo – Nowy Dwór /Tuga/
24.11.2020 – Nowy Dwór – Rybina
25-26.11.2020 – Rybina – Stegna – Przemysław
27.11.2020 – Rybina, Stegna, Przemysław; Orłowo – Stare Babki
28.11.2020 – Przemysław – Wiśniówka; Stegna – Sztutowo
29.11.2020 – Kąty Rybackie; Przemysław – Dworek – Stare Pole
30.11.2020 – Orłowo – Dworek – Przemysław; Nowy Dwór – Rychnowy
30.11.2020 – Lubieszewo – Ostaszewo
1.12.2020 – Teren działania CWŻ (płukanie sieci hydrantami p/poż)

Skip to content