Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim, informuje swoich Klientów, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a w szczególności w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości wody u Odbiorców, w dniach od 12.09.2022 roku do 14.10.2022 roku przystępuje do płukania sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Pole, gminy Elbląg, oraz gminy Gronowo Elbląskie.

Pomimo utrzymania wysokich standardów uzdatniania wody, co potwierdzają badania wykonywane przez laboratorium Spółki oraz kontrole laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w ciągu eksploatacji rozległej sieci wodociągowej, dochodzi w wyniku naturalnych procesów takich jak zmiany kierunku i prędkości przepływu, stagnacji w godzinach nocnych, wahań ciśnień wody, awarii urządzeń, do nieznacznego pogorszenia jakości wody u naszych Odbiorców. Objawia się to pogorszeniem smaku i zapachu wody, podwyższeniem barwy i mętności wody.

Proces okresowego płukania (czyszczenia) sieci wodociągowej usuwa osady, przyczyniając się do uzyskania dużej stabilności przepływającej wody oraz przywraca odpowiednią drożność rur.

Podkreślamy, że woda w czasie płukania, tak jak i w ciągu całego roku normalnej eksploatacji sieci jest bezpieczna dla zdrowia, zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia, zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 7.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W czasie prowadzenia płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej mogą ulec zmianie właściwości wody, tzn. może wystąpić okresowe podwyższenie barwy i mętności. Wyczuwalny może być również zapach, który jest specyficzny dla chloru. 

Płukanie sieci odbywać się będzie:
dla gminy Stare Pole w dniach
od 19.09.2022 roku do 14.10.2022 roku w godzinach 8:00-14:00,
dla gminy Elbląg w dniach :
od 12.09.2022 roku do 17.09.2022 roku  w godzinach nocnych, zazwyczaj od godz. 23:00 do 5:00,
a dla gminy Gronowo Elbląskie w dniach:
od 12.09.2022 roku do 17.09.2022 roku  w godzinach nocnych, zazwyczaj od godz. 23:00 do 5:00 oraz od 19.09.2022 roku do 14.10.2022 roku zazwyczaj w godzinach od 8:00 do 14:00.

Skutki  tych działań mogą być odczuwalne również w ciągu całego dnia.

Po wznowieniu dostawy wody, może wystąpić pogorszenie jakości wody, objawiające się żółtawo-brązowym zabarwieniem wody, pochodzącym z odłożonych w rurociągach osadów żelaza i manganu. Prosimy Odbiorców o ograniczenie korzystania w tym czasie z urządzeń pralniczych.
Do pozostałych celów higieniczno-sanitarnych woda może być używana bez ograniczeń.
Zaleca się wg potrzeb wcześniejsze zaopatrzenie w niezbędne ilości wody.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych prac można uzyskać pod numerami telefonów:
ZPW Ząbrowo: (55) 271-35-40,  e-mail: sekretariat.zpw@cwz.pomorskie.pl
lub kontakt z pracownikami Biura Obsługi Klienta. 

Za wszelkie niedogodności wynikające z płukania sieci serdecznie przepraszamy jednakże są one niezbędne w celu utrzymania właściwej jakości wody.

Skip to content