Szanowni mieszkańcy

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a w szczególności w zakresie jej odpowiedniej jakości u Odbiorców, w dniach od 11.03.2019 roku do 12.04.2019 roku przystępuje do płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej.

Pomimo utrzymania wysokich standardów uzdatniania wody, co potwierdzają badania wykonywane przez laboratorium Spółki oraz kontrole laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w ciągu rocznej eksploatacji rozległej sieci wodociągowej, dochodzi w wyniku naturalnych procesów takich jak zmiany kierunku i prędkości przepływu, stagnacji w godzinach nocnych, wahań ciśnień wody, awarii urządzeń, do nieznacznego pogorszenia jakości wody u naszych Odbiorców.

Objawia się to pogorszeniem smaku i zapachu wody, podwyższeniem barwy i mętności wody. Proces Okresowego płukania /czyszczenia/ sieci wodociągowej usuwa osady, przyczyniając się do uzyskania dużej stabilności przepływającej wody oraz przywraca odpowiednią drożność rur.

Podkreślamy, że woda w czasie płukania, tak jak i w ciągu całego roku normalnej eksploatacji sieci jest bezpieczna dla zdrowia, zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia, zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 7.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W czasie prowadzenia płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej mogą ulec zmianie właściwości wody, tzn. może wystąpić okresowe podwyższenie barwy i mętności. Wyczuwalny może być również zapach, który jest specyficzny dla chloru.

Płukanie sieci odbywać się będzie w godzinach nocnych, zazwyczaj od godz. 23:00 do 4:00, jednak skutki tych działań mogą być odczuwalne również w ciągu dnia. Po wznowieniu dostawy wody, może wystąpić pogorszenie jakości wody, objawiające się żółtawo-brązowym zabarwieniem wody, pochodzącym z odłożonych w rurociągach osadów żelaza i manganu. Prosimy Odbiorców o ograniczenie korzystania w tym czasie z urządzeń pralniczych. Do pozostałych celów higieniczno-sanitarnych woda może być używana bez ograniczeń. Zaleca się wcześniejsze zaopatrzenie w niezbędne ilości wody.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w harmonogramie poniżej oraz pod numerami telefonów:

Rejon Eksploatacji CWŻ Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim

Tel. 55 247 21 18;

Rejon Eksploatacji CWŻ Sp. z o.o. w Nowym Stawie

Tel. 55 273 22 47;

Zakład Produkcji Wody w Ząbrowie

Tel. 55 271 35 40.

Za wszelkie niedogodności wynikające z płukania sieci przepraszamy.

Z wyrazami szacunku:

Tomasz Szczepański

Prezes Zarządu

 

 

Szczegółowy harmonogram płukania sieci wodociągowej CWŻ Sp. z o.o. (może ulec zmianie).

L.p.

data

miejscowość

obsługa

1

18.03.2019

Michałowo

Zakład Nowy Staw

2

19.03.2019

Michałowo – Lubstowo

Zakład Nowy Staw

3

20.03.2019

Lubstowo – Solnica

Zakład Nowy Dwór Gd.

2 zrzuty

Zakład Nowy Staw

4

21.03.2019

Jazowo – Marzęcino

Zakład Nowy Dwór Gd.

5

22.03.2019

Solnica – Nowy Dwór Gd. /Tuga/

Zakład Nowy Dwór Gd.

6

25.03.2019

Rychnowy – Nowy Dwór Gd. – Orłowo

Zakład Nowy Dwór Gd.

7

26.03.2019

Półmieście

Zakład Nowy Staw

8

27.03.2019

Lipinka

Zakład Nowy Staw

9

28.03.2019

Świerki

Zakład Nowy Staw

10

29.03.2019

Świerki – Nowy Staw CPN

Zakład Nowy Staw

11

1.04.2019

Nowy Staw – CPN – Brzózki

Zakład Nowy Staw

12

2.04.2019

Brzózki – Orłowo

Zakład Nowy Dwór Gd.

13

3.04.2019

Orłowo – Nowy Dwór Gd. /Tuga/

Zakład Nowy Dwór Gd.

14

4.04.2019

Lipinka – Lubstowo

Zakład Nowy Staw

15

5.04.2019

Myszewo – Rychnowy

Zakład Nowy Staw

 

Szczegółowy harmonogram płukania sieci CWŻ w godzinach 23:00 – 4:00

L.p.

data

miejscowość

Zakres prac          

obsługa

1.

11.03.2019

Kopanów

Magistrala fi 600

Zakład  Ząbrowo

2.

12.03.2019

Nogatowo

Magistrala fi 600

Zakład  Ząbrowo

3.

13.03.2019

Wikrowo

Magistrala fi 600

Zakład Ząbrowo

4.

14.03.2019

Adamowo

Magistrala fi 600

Zakład Ząbrowo

5.

15.03.2019

Elbląg ul. Nowodworska

Magistrala fi 600

Zakład Ząbrowo

 

 

Przykładowy plik do pobrania

Przykładowy plik do pobrania

Skip to content