W poniedziałek 7 czerwca 2021 r. pracownicy Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim w miejscowości Jantar  zamontowali pierwszy hydrant z systemem monitoringu i kontroli poboru wody GPS.

Wprowadzanie hydrantów z systemami GPS na terenie działalności Spółki, ma na celu eliminację nieautoryzowanej ingerencji w urządzenia bez wiedzy i zgody Spółki. Dzięki zainstalowanemu rozwiązaniu Spółka zminimalizuje  zagrożenia, które w przypadku otwarcia hydrantu przez osoby nieuprawnione  mogą powodować – wtórne skażenia wody, zruszenie osadów odłożonych na ściankach rurociągu, spadki ciśnienia wody na sieci, straty wody, kradzieże wody, zniszczenia i dewastację uniemożliwiające korzystanie z hydrantów do celów eksploatacyjnych oraz pożarowych.

Mając na uwadze jakość i bezpieczeństwo dostarczanej wody do Odbiorców, Spółka poweźmie za każdym razem informację o próbie ingerencji w urządzenia wodociągowe i będzie mogła bardzo szybko podjąć stosowne działania w celu ustalenia sprawców. Jeśli system monitoringu i kontroli sprawdzi się, spółka  zamierza dokonywać sukcesywnej wymiany hydrantów na te z system GPS.

Skip to content