Informujemy, że od dnia 1 września 2020 roku zostanie ponownie otwarta  kasa w Nowym Stawie. Obsługa klientów będzie się odbywała w reżimie sanitarnym, przy zachowaniu środków bezpieczeństwa oraz odpowiedniego dystansu. Prosimy również, aby wszyscy Klienci wchodząc do budynków CWŻ sp. z o.o. mieli założone maseczki.

Dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo przypominamy także, że istnieje możliwość bezpiecznego opłacania faktur za wodę i ścieki przez internet. Po założeniu konta w systemie EBOK istnieje również możliwość rozliczania pobranej wody i/lub odprowadzonych ścieków samodzielnie, podając stan wskazań na wodomierzu i wpisując indywidualny numer ID. Rozliczenie w formie faktury VAT będzie dostarczane na wskazany przez Państwa adres mailowy.

Skip to content