Centralny Wodociąg Żuławski Sp z o .o. w Nowym Dworze Gdańskim  poszukuje pracownika na stanowisko:

 

ELEKTRYK/OPERATOR URZĄDZEŃ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

Miejsce pracy: Oczyszczalnia Ścieków w Starym Polu/Zakład Produkcji Wody w Ząbrowie

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • premie wynikające z systemu ocen pracowniczych,
 • kursy zawodowe oraz szkolenia specjalistyczne,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,
 • pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • dopłatę do karty MULTISPORT,
 • niezbędne narzędzia do pracy i odzież roboczą adekwatnie do zajmowanego stanowiska,
 • możliwość wystąpienia pracy w godzinach nadliczbowych.

Podstawowy zakres obowiązków:

 • diagnozowanie i usuwanie usterek elektrycznych maszyn, urządzeń i sieci,
 • przegląd i konserwacja urządzeń stacji uzdatniania wody, ujęć wody wraz z linią napowietrzną, oczyszczalni i przepompowni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • obsługa, konserwacja, bieżące naprawy i remonty urządzeń i instalacji elektrycznych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
 • przeglądy maszyn i instalacji, utrzymanie ich właściwego stanu technicznego,
 • prace kontrolne i dokonywanie przeglądów elektrycznych,
 • praca na wysokości powyżej 3 metrów,
 • zabezpieczanie przewodów elektrycznych,
 • wymiana starej i wykonywanie nowej instalacji elektrycznej,
 • montowanie szaf sterowniczych/rozdzielczych,
 • dokonywanie bieżącej obsługi, konserwacji i przeglądów urządzeń oczyszczalni ścieków zgodnie z dokumentacją techniczną i instrukcjami obsługi,
 • utrzymywanie należytego porządku w budynku oczyszczalni ścieków, terenie przyległym oraz przy przepompowniach ścieków,
 • diagnozowanie potrzeby przeprowadzania remontów lub wymiany elementów instalacji i urządzeń technologicznych,
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej,
 • niezwłoczne usuwanie awarii w oczyszczalni i na przepompowniach ścieków,
 • dokonywanie okresowych przeglądów sieci kanalizacyjnej i armatury oraz usuwanie stwierdzonych usterek,
 • bieżące kontrolowanie parametrów ścieków oczyszczonych.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia zasadniczego zawodowego kierunkowego lub średniego kierunkowego,
 • praktycznej znajomości zagadnień elektrycznych,
 • doświadczenia w pracach elektromonterskich,
 • uprawnień SEP do 1 KV,
 • prawa jazdy kategorii B,
 • gotowości do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych,
 • gotowości do pracy zmianowej, w godzinach nocnych w przypadku wystąpienia awarii,
 • gotowości do pełnienia dyżuru domowego poza godzinami pracy, w tym w dniach ustawowo wolnych od pracy, niedziele i święta,
 • samodzielności, sumienności, dokładności oraz rzetelności, kultury osobistej.

Mile widziane:

 • uprawnienia SEP powyżej 1 KV,

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie wymaganych dokumentów na adres jacek.graziewicz@cwz.pomorskie.pl lub o złożenie ich osobiście w sekretariacie Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp z. o. o. w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 28 A 82-100 Nowy Dwór Gdański w terminie  do 26.06.2023 r.  w godzinach pracy  Spółki tj.  od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 – decyduje data wpływu.

Prosimy w składanych dokumentach o zamieszczenie dopisku – „ELEKTRYK/OPERATOR URZĄDZEŃ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ”
Centralny Wodociąg Żuławski  Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata

POUCZENIE
Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Centralny Wodociąg Żuławski  Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim z siedzibą przy ul. Warszawskiej 28 A , 82-100 Nowy Dwór Gdański  Ponadto, informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Centralny Wodociąg Żuławski z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Elektryk/Operator Urządzeń Oczyszczalni Ścieków  w oparciu o przepisy ustawy Kodeks pracy (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku podania danych osobowych niewynikających z Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

WAŻNE
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Skip to content