Centralny  Wodociąg Żuławski Sp z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim

 

poszukuje pracownika na stanowisko:

 

INKASENT (1/2 ETATU, UMOWA NA ZASTĘPSTWO)

 

Miejsce pracy: teren miasta Nowy Dwór Gdański oraz miejscowości Stegna i Sztutowo

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • premie wynikające z systemu ocen pracowniczych,
 • kursy zawodowe oraz szkolenia specjalistyczne,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,
 • pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • dopłatę do karty MULTISPORT,
 • niezbędne narzędzia do pracy i odzież roboczą adekwatnie do zajmowanego stanowiska,
 • możliwość wystąpienia pracy w godzinach nadliczbowych.

Główny zakres obowiązków:

 • Regularne odczyty wskazań wodomierzy u odbiorców z terenu miasta Nowy Dwór Gdański oraz miejscowości Stegna i Sztutowo
 • Raportowanie nieodczytanych wskazań na wodomierzach,
 • Wystawianie faktur za pomocą urządzenia mobilnego, doręczanie ich Klientom oraz przyjmowanie wpłat gotówkowych i bezgotówkowych,
 • Systematyczne rozliczanie przyjętych wpłat w kasie Spółki  lub na wskazany rachunek  bankowy Spółki,
 • Doręczanie Klientom wezwań do zapłaty oraz innych dokumentów,
 • Nadzór nad legalnością wodomierzy oraz ich prawidłową eksploatacją,
 • Zapobieganie oraz eliminowanie nielegalnych poborów wody i zrzutu ścieków.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia zasadniczego zawodowego, średniego lub wyższego,
 • Gotowości do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych,
 • Samodzielności, sumienności, dokładności oraz rzetelności, kultury osobistej
 • Posiadania własnego samochodu osobowego oraz prawa jazdy kat. B,
 • Podstawowej znajomości działania i obsługi sprzętu elektronicznego (smartfon, drukarka, terminal płatniczy).

Mile widziane:

 • Osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

Wymagane dokumenty:

 • CV  oraz krótki list motywacyjny.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie wymaganych dokumentów na adres jacek.graziewicz@cwz.pomorskie.pl lub o złożenie ich osobiście w sekretariacie Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp z. o. o. w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 28 A 82-100 Nowy Dwór Gdański w terminie  do 18.11.2022 r.  w godzinach pracy  Spółki tj.  od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 – decyduje data wpływu.

Prosimy w składanych dokumentach o zamieszczenie dopisku – „INKASENT ½ ETATU ”
Centralny Wodociąg Żuławski  Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata

POUCZENIE
Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Centralny Wodociąg Żuławski  Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim z siedzibą przy ul. Warszawskiej 28 A , 82-100 Nowy Dwór Gdański  Ponadto, informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Centralny Wodociąg Żuławski z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Inkasent  w oparciu o przepisy ustawy Kodeks pracy (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku podania danych osobowych niewynikających z Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

WAŻNE
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o. o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Skip to content