Trwają prace przy budowie nowego syfonu magistrali CWŻ pod rzeką Nogat. W ostatnich dniach zamontowano trójnik z zasuwami umożliwiający podłączenie nowego syfonu do komór zasuw.

Zanim to jednak było możliwe pod koniec  czerwca zakończono wykonywanie przewiertu (metodą przewiertu sterowanego) pod rzeką Nogat. Następnie zostały wykonane – ze skutkiem pozytywnym – próby ciśnieniowe.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu  Żuławskim” etap I. Na realizację inwestycji Spółka pierwotnie miała otrzymać dofinansowanie w kwocie 1.460.448,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego tj. 63,70% szacunkowej wartości zadania. Jednak w związku ze zmniejszeniem kwoty wydatków wynikających z przeprowadzonego przetargu dofinansowanie budowy syfonu zostało zmniejszone o kwotę 526.115,64 – środki te zostały przeznaczone na inne zadanie inwestycyjne – budowę sieci Lubieszewo – Stawiec.

Termin wykonania syfonu przewidziano na koniec września bieżącego roku. W najbliższym czasie będą prowadzone prace związane z remontem komór zasuw i wymianą armatury. Po zakończeniu tych prac stary syfon zostanie unieczynniony, a jego rolę przejmie nowa instalacja.

W ramach inwestycji jest budowany syfon o średnicy Ø 630 x 57,2 o długości około 430m pod rzeką Nogat. Więcej informacji w tym o zakresie znajduje się na http://cwz.pomorskie.pl/powstanie-nowy-syfon-pod-nogatem/ Inwestycję realizuje firma STRABAG Sp. z o.o., która w postępowaniu przetargowym złożyła najkorzystniejszą ofertę na kwotę 1.840.591,40 zł brutto.

Skip to content