Szanowni mieszkańcy gminy Sztutowo,

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. informuje, że z dniem 22.08.2020 roku wchodzi w życie na terenie Gminy Sztutowo nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 1437) w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2020 roku, poz. 3475 opublikowana została Uchwała Nr XVIII/195/2020 Rady Gminy Sztutowo z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sztutowo.

Treść niniejszego Regulaminu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w panelu Klienci i Mieszkańcy, w zakładce Regulamin świadczenia usług.

[ Sprawdź regulamin świadczenia usług dla gminy Sztutowo ]

Skip to content