Szanowni mieszkańcy gminy Stegna

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. informuje, że z dniem 3 marca 2020 roku wchodzi w życie na terenie Gminy Stegna nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 1152) po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dnia 18 lutego 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 1045 opublikowana została Uchwała Nr XIII/130/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stegna.

Treść niniejszego regulaminu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w panelu Klienci i Mieszkańcy, w zakładce Regulamin świadczenia usług.

 

[ Sprawdź regulamin świadczenia usług dla Gminy Stegna ]

Skip to content