Szanowni mieszkańcy gminy Stare Pole,

Centralny Wodociąg Żuławski Sp z o.o., informuje,  że z dniem 3.01.2020 roku wszedł w życie na terenie Gminy Stare Pole nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 1152) po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dnia 20 grudnia 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego poz. 6186 opublikowana została Uchwała Nr X/93/2019 Rady Gminy Stare Pole z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stare Pole.

Treść niniejszego regulaminu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w panelu  Klienci i Mieszkańcy, w zakładce Regulamin świadczenia usług.

Bezpośredni odnośnik do regulaminu:
[KLIKNIJ ABY WYŚWIETLIĆ REGULAMIN]

Skip to content