Informujemy naszych Klientów, że od dnia 14 czerwca 2021 roku obowiązywać będą nowe wzory wniosków: o zawarcie umowy na dostawę wody, o zawarcie umowy na odbiór ścieków i o rozwiązanie umów na dostawę wody i/lub odbiór ścieków.

Dla Państwa wygody na naszej stronie internetowej -Jak zawrzeć lub rozwiązać umowę- stworzyliśmy przewodnik dla naszych Klientów, gdzie w sposób jasny i przejrzysty wyjaśnione zostały procedury zawarcia umowy na dostawę wody, odbiór ścieków oraz rozwiązania tych umów a także aktualizacji danych zawartych już umów. W celu przyspieszenia wypełniania wniosków i protokołów zdawczo – odbiorczych przygotowaliśmy również interaktywne formularze, które można wypełnić używając dowolnej przeglądarki internetowej, a następnie wydrukować druk do podpisu.

Jednocześnie prosimy o niekorzystanie z dotychczas dostępnych formularzy – od dnia 14 czerwca 2021 roku obowiązywać będą jedynie nowe wzory wniosków i protokołów zdawczo – odbiorczych.

Skip to content