Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku udzielił pozwolenia na użytkowanie  nowej Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie. Dzięki temu z końcem kwietnia do klientów naszej spółki trafi woda z nowej stacji – zapowiada Prezes Zarządu Tomasz Szczepański. 

Wydane pozwolenie dotyczy budynku głównego Stacji Uzdatniania Wody, zbiornika wody czystej z komorą zasuw, pompowni II stopnia, odstojnika wód popłucznych, stacji transformatorowej, muru oporowego oraz dwóch komór pomiarowych wraz z częścią infrastruktury technicznej i układu drogowego. Dzięki uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Centralny Wodociąg Żuławski może przystąpić do uruchamiania nowej stacji, która powinna przejąć proces uzdatniania wody ze starej, obecnie eksploatowanej stacji do końca kwietnia.  Do końca sierpnia mają natomiast potrwać prace związane z wyburzeniem budynku starej Stacji Uzdatniania Wody oraz zagospodarowaniem terenów przyległych.

Po serii prób i testów nowa stacja jest już gotowa do użytkowania. Przez ostatnie tygodnie trwał rozruch technologiczny, prowadzone były szczegółowe badania wody – zarówno bakteriologiczne, jak i fizykochemiczne.  Obecnie woda uzdatniana w nowej stacji spełnia już wszystkie normy wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Przypomnijmy, że Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim realizuje projekt pn. „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie. Projekt o numerze RPPM.11.03.00-22-0001/15 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Całkowity koszt realizacji projektu 52.576.238,08 PLN. Wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 38.665.645,26 PLN, a dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 24.649.348,85 PLN. Wkład własny Spółki wynosi 14.016.296,41 PLN.

Uruchomienie nowej Stacji Uzdatniania Wody oznacza, że znacznie poprawi się jakość wody produkowanej przez naszą spółkę. Budowa monitoringu studni i zastosowanie nowej technologii uzdatniania zapewnia również stabilność procesu uzdatniania wody. Uruchomienie nowej stacji przyczyni się także do oszczędności zasobów wodnych i energii poprzez zmniejszenie strat wody oraz energii elektrycznej, które występują w związku z bardzo złym stanem technicznym wyeksploatowanej już, starej stacji.

Poniżej kilka fotografii z gotowej do użytkowania nowej stacji oraz jej poprzedniczki, która w najbliższych tygodniach zostanie wyburzona.

Skip to content