W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dot. projektu „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu  Żuławskim” etap I – w zakresie budowy syfonu magistrali CWŻ pod rzeką Nogat wyłoniono wykonawcę robót firmę STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na kwotę 1.840.591,40 zł brutto. Termin realizacji w/w zadania przewidziano do dnia  30.09.2021 rok.

W dniu 24.02.2021 r. umowę na budowę syfonu w imieniu Spółki podpisał Pan Tomasz Szczepański Prezes Zarządu CWŻ, w imieniu Wykonawcy Pan Mariusz Schab – Dyrektor oddziału STRABAG w Gdyni.

Na realizację inwestycji Spółka otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.460.448,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego tj. 63,70% szacunkowej wartości zadania.

W ramach inwestycji zostanie wybudowany syfon o średnicy Ø 630 x 57,2 o długości około 430m pod rzeką Nogat, jak również zostanie przeprowadzony remont istniejących komór zasuw wraz z wymianą armatury. Więcej informacji w tym o zakresie znajduje się na http://cwz.pomorskie.pl/powstanie-nowy-syfon-pod-nogatem/

Obecnie Spółka prowadzi postępowanie przetargowe na wyłonienie Inżyniera Kontraktu dla w/w zadania.

Skip to content