Twardość wody

Wróć do Laboratorium

ŚREDNIA TWARDOŚĆ WODY CWŻ W ROKU 2024

Stopień twardości wody [mg CaCO3/dm3] [mval/dm3] [st. niemieckie][°DH] [mmol/dm3]

[st. francuskie]

[°F]

Wartość parametryczna
[mg/l]

dla wody do spożycia
wg Rozp MZ
z dn. 7 grudnia 2017r. (Dz.U. 2017, poz. 2294)

Woda średnio twarda 287 5,74 16,1 2,87 28,7 60-500

SKALA TWARDOŚCI WODY

Lp. Stopień twardości wody [mg CaCO3/dm3] [mval/dm3]

[st. niemieckie]

[°DH]

[mmol/dm3] [st. francuskie] [°F]
1 Woda bardzo miękka 0-89 0-1,78 0-5 0-0,89 0-8,9
2 Woda miękka 89-179 1,78-3,57 5-10 0,089-1,79 8,9-1,79
3 Woda średnio twarda 179-357 3,57-7,13 10-20 1,79-3,57 17,9-35,7
4 Woda twarda 357-535 7,13-10,7 20-30 3,57-5,35 35,7-53,5
5 Woda bardzo twarda >535 >10,7 >30 >5,35 >53,5

TABELA PRZELICZENIOWA RÓŻNYCH JEDNOSTEK TWARDOŚCI WODY

[mg CaCO3/dm3] [mval/dm3] [st. niemieckie]
[°DH]
[mmol/dm3] [st. francuskie]
[°F]
[st. angielskie]
[°A]
1 mg CaCO3/dm3 1 0,02 0,056 0,01 0,1 0,07
1 mval/dm3 50 1 2,8 0,5 5 3,5
1 st. niemiecki
[°DH]
17,86 0,36 1 0,18 1,79 1,25
1 mmol/dm3 100 2,0 5,6 1 10 7,0
1 st. francuski
[°F]
10 0,20 0,56 0,10 1 0,70
1 st. angielski
[°A]
14,3 0,29 0,8 0,14 1,43 1
Skip to content