eBOK – korzyści, możliwości

Wróć do Klientów i mieszkańców

Wejdź na eBOK

EBOK

Czy zastanawiałeś się nad przejściem na fakturę elektroniczną?

R

Rozliczenia pobranej wody i/lub odprowadzonych ścieków można dokonać poprzez eBOK podając stan wskazań na wodomierzu i wpisując indywidualny numer ID. Numer ten znajdą Państwo na każdej dostarczonej przez nas Fakturze. Rozliczenie w formie faktury VAT będzie dostarczane na wskazany przez Państwa adres mailowy.

Pamiętać należy iż system eBOK przyjmie Państwa dane wyłącznie raz dla danego pełnego okresu rozliczeniowego (30 dni dla klientów, którzy otrzymują fakturą za wodę i ścieki i 60 dni dla klientów, którzy otrzymują fakturę wyłącznie za wodę).

Jeśli podczas wpisywania stanu wskazań wodomierza w systemie eBOK pojawia się komunikat o wprowadzonym już odczycie za dany okres oznacza to, iż nie minął jeszcze Państwa okres rozliczeniowy, który uprawnia do wystawienia nowej faktury w systemie eBOK. Należy poczekać do rozpoczęcia nowego okresu rozliczeniowego (najczęściej kilka dni).

R

Jest to bardzo wygodna forma rozliczenia pobranej wody zarówno dla naszych odbiorców jak i Spółki. Przyspiesza proces otrzymania faktycznego rozliczenia pobranej wody, a fakturę odbiorca generuje samodzielnie. Taka forma rozliczenia prowadzi do oszczędności czasu, chroni środowisko, eliminuje pośrednictwo dostarczenia faktury w tradycyjnej papierowej formie oraz skraca czas oczekiwania na fakturę. Zachęcamy do takiej formy rozliczenia.

Faktura elektroniczna jest dostępna
24h na dobę

przez
7 dni w tygodniu

faktura elektroniczna nie musi być drukowana

Jak założyć konto w eBOK?

 

 

Elektroniczne faktury dostępne są na stronie eBOK. Wystarczy, że założysz konto i uruchomisz usługę:

  1. Wejdź na stronę www.ebok.cwz.pomorskie.pl
  2. Kliknij opcję pierwszego logowania.
  3. Wprowadź swój nr ID klienta oraz adres e-mail, na który zostanie dostarczona informacja jak aktywować konto.
  4. Kieruj się według kroków zawartych w mailu otrzymanym z systemu eBOK.
  5. Po ukończeniu wszystkich kroków możesz teraz zalogować się do swojego konta.

Wprowadzaj stan licznika samemu uruchamiając usługę „Odczyty rzeczywiste” w zakładce Moje konto w systemie eBOK.

Instrukcja podawania stanu wodomierza w systemie eBOK

Dołącz do nas i wspieraj środowisko!

Skip to content