Dział Techniczno-Inwestycyjny

Wróć do Klientów i mieszkańców

Kontakt

​55 246 02 70 wew. 16
lub
tel. bezpośredni: 504 133 055

techniczny@cwz.pomorskie.pl

Kierownik

mgr inż. Ewa Sznaza
główny specjalista ds. gospodarki wodno-ściekowej

Obsługa

mgr inż. Joanna Zielińska
specjalista ds. gospodarki wodno-ściekowej

W Dziale Techniczno-Inwestycyjnym można uzyskać informacje i pomoc w zakresie:

 • Warunków technicznych na dostawę wody / odbiór ścieków,
 • Uzgodnień dokumentacji technicznych,
 • Oświadczeń o jakości dostarczanej z sieci wody,
 • Istniejących i planowanych do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • Zasad i warunków rozbudowy sieci wodociągowych przez prywatnych inwestorów,
 • Zasad ustanawiania służebności przesyłu.

Godziny przyjęć

Godziny przyjęć interesantów w sprawie warunków i uzgodnień technicznych:

Poniedziałek​ 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 15:00
Środa​​ 7:00 – 15:00
Piątek 7:00 – 15:00

W czwartek prosimy umawiać się indywidualnie telefonicznie lub mailowo.
Zapraszamy!

Jak podłączyć nieruchomość do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej?

Poniżej przedstawiamy ogólny schemat postępowania związanego z procesem podłączania nieruchomości zarówno do sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej. W zależności od tego, czy obiekt, w którym planowane jest przyłącze już istnieje, czy dopiero będzie powstawał, mogą wystąpić różnice w dokumentach potrzebnych do wydania warunków technicznych. O szczegóły należy pytać w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym. Służymy pomocą telefonicznie, mailowo lub na miejscu.

1. Uzyskanie warunków technicznych na dostawę wody / odbiór ścieków

W tym celu należy złożyć wniosek o warunki techniczne, który jest do pobrania na stronie internetowej Spółki Centralny Wodociąg Żuławski lub można go wypełnić osobiście w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym (pokój nr 11) w siedzibie Spółki. Załącznikiem do wniosku jest Plan Zagospodarowania Działki, lub jeśli takiego nie ma na tym etapie, to mapa do celów informacyjnych z uzbrojeniem terenu w skali 1:500 lub 1:1000.

2. Sporządzenie dokumentacji technicznej przyłącza wody / kanalizacji sanitarnej

 1. Wykonuje projektant na zlecenie Inwestora, na podstawie wydanych warunków technicznych.
 2. Spółka nie wykonuje dokumentacji technicznych przyłączy.

 

3. Dokonanie uzgodnienia dokumentacji technicznej przyłącza wody

Następuje w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym (pokój nr 11) w budynku Centralnego Wodociągu Żuławskiego przy ul. Warszawskiej 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

 

4. Zgłoszenie do zakładu eksploatacji zamiaru budowy przyłącza

 1. Złożenie w zakładzie eksploatacji 1 egz. dokumentacji technicznej przyłącza (z uzgodnieniem Spółki)
 2. Ustalenie szczegółów formalnych, organizacyjnych i technicznych budowy przyłącza
 3. Możliwość uzyskania szacunkowej wyceny budowy przyłącza

5. Realizacja przyłącza- pod nadzorem zakładu eksploatacji

 1. Istnieje możliwość realizacji przyłącza w całości przez Spółkę; wówczas Inwestor składa „Zlecenie wykonania przyłącza”
 2. Inwestor może powierzyć wykonanie przyłącza wraz z włączeniem do sieci dowolnej firmie – poza montażem i zaplombowaniem wodomierzy głównych
 3. Rozpoczęcie budowy przyłącza oraz zamiar włączenia do sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej należy zgłosić w odpowiednim Zakładzie Eksploatacji w terminie 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.

 

6. Czynności niezbędne po stronie Spółki

 1. Zakup, montaż i oplombowanie wodomierza głównego
 2. Nadzór nad realizacją robót budowlanych, montażowych i połączeniowych

 

7. Odbiór techniczny przyłącza

1. Gotowość do odbioru technicznego przyłącza jest zgłaszana do zakładów eksploatacji, przed zakryciem robót zanikowych.

2. Po wybudowaniu należy:

a) wypłukać przyłącze,
b) wykonać dezynfekcję wybudowanego odcinka,
c) przeprowadzić badanie bakteriologiczne wody przez akredytowane laboratorium w celu uzyskania wyniku zgodnego z obowiązującymi normami sanitarnymi, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze na podstawie aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

3. Protokół odbioru przyłącza jest podpisywany po okazaniu m.in.:

a) protokołu z przeprowadzonych badań bakteriologicznych wraz z wynikiem zgodnym z obowiązującymi normami sanitarnymi dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze
b) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłącza.

8. Podpisanie umowy na dostawę wody / odbiór ścieków

W Biurze Obsługi Klienta. Szczegółowe informacje w BOK.

9. Dostawa wody / odbiór ścieków

Następuje po pozytywnie dokonanym odbiorze technicznym przyłącza oraz obustronnym podpisaniu umowy.

PLIKI DO POBRANIA

Wniosek o wydanie warunków technicznych
Skip to content