Archiwum taryf

r

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek dolicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres 12 miesięcy obowiązują od dnia 9.10.2020 roku do dnia 10.09.2021 roku.

p

Podział na osiem grup taryfowych /W/ jest wynikiem zmiennej opłaty abonamentowej w zależności od wielkości przepływu wody przez przyłącze (wodomierz) doprowadzające wodę do danej nieruchomości.

TARYFA NA WODĘ

Decyzja dot. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

L.p. Taryfowa grupa odbiorców wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary Cena brutto Przepływ przez przyłącze
1. Grupa W1

1 m3 wody

opłata abonamentowa

5,17

3,51

zł/m3

zł/odb./okres

5,58

3,79

 

DN 15

2. Grupa W2

1 m3 wody

opłata abonamentowa

5,17

4,65

zł/m3

zł/odb./okres

5,58

5,02

DN 20
3. Grupa W3

1 m3 wody

opłata abonamentowa

5,17

9,52

zł/m3

zł/odb./okres

5,58

10,28

DN 25
4. Grupa W4

1 m3 wody

opłata abonamentowa

5,17

18,86

zł/m3

zł/odb./okres

5,58

20,37

DN 32
5. Grupa W5

1 m3 wody

opłata abonamentowa

5,17

37,54

zł/m3

zł/odb./okres

5,58

40,54

DN 40
6. Grupa W6

1 m3 wody

opłata abonamentowa

5,17

41,69

zł/m3

zł/odb./okres

5,58

45,03

DN 50
7. Grupa W7

1 m3  wody

opłata abonamentowa

5,17

52,07

zł/m3

zł/odb./okres

5,58

56,24

DN 80
8. Grupa W8

1 m3 wody

opłata abonentowa

5,17

57,25

zł/m3

zł/odb./okres

5,58

61,83

DN 100

CENNIK USŁUG POZATARYFOWYCH

Cennik usług pozataryfowych

Skip to content