r

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek dolicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres 12 miesięcy obowiązują od dnia 26.04.2023 roku do dnia 26.04.2024 roku.

p

Podział na szesnaście grup taryfowych /W/ jest wynikiem zmiennej opłaty abonamentowej w zależności od wielkości przepływu wody przez przyłącze (wodomierz) doprowadzające wodę do danej nieruchomości.

TARYFA NA WODĘ

Decyzja dot. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

wyszczególnienie

Cena netto

Jednostka miary

Cena brutto

Przepływ przez przyłącze

1.

Grupa W1

1 m3 wody

opłata abonamentowa

6,27

4,47

zł/m3

zł/odb./okres

6,77

4,83

 

DN 15

2.

Grupa W2

1 m3 wody

opłata abonamentowa

6,27

5,10

zł/m3

zł/odb./okres

6,77

5,51

DN 20

3.

Grupa W3

1 m3 wody

opłata abonamentowa

6,27

11,55

zł/m3

zł/odb./okres

6,77

12,47

DN 25

4.

Grupa W4

1 m3 wody

opłata abonamentowa

6,27

11,36

zł/m3

zł/odb./okres

6,77

12,27

DN 32

5.

Grupa W5

1 m3 wody

opłata abonamentowa

6,27

18,84

zł/m3

zł/odb./okres

6,77

20,35

DN 40

6.

Grupa W6

1 m3 wody

opłata abonamentowa

6,27

14,11

zł/m3

zł/odb./okres

6,77

15,24

DN 50

7.

Grupa W7

1 m3  wody

opłata abonamentowa

6,27

30,62

zł/m3

zł/odb./okres

6,77

33,07

DN 80

8.

Grupa W8

1 m3 wody

opłata abonentowa

6,31

4,48

zł/m3

zł/odb./okres

6,81

4,84

DN 15

9.

Grupa W9

1 m3 wody

opłata abonentowa

6,31

7,00

zł/m3

zł/odb./okres

6,81

7,56

DN 20

10.

Grupa W10

1 m3 wody

opłata abonamentowa

6,31

15,50

zł/m3

zł/odb./okres

6,81

16,74

 

DN 25

11.

Grupa W11

1 m3 wody

opłata abonamentowa

6,31

15,60

zł/m3

zł/odb./okres

6,81

16,85

DN 32

12.

Grupa W12

1 m3 wody

opłata abonamentowa

6,31

26,58

zł/m3

zł/odb./okres

6,81

28,71

DN 40

13.

Grupa W13

1 m3 wody

opłata abonamentowa

6,31

21,77

zł/m3

zł/odb./okres

6,81

23,51

DN 50

14.

Grupa W14

1 m3 wody

opłata abonamentowa

6,31

28,31

zł/m3

zł/odb./okres

6,81

30,57

DN 80

15.

Grupa W15

1 m3 wody

opłata abonamentowa

6,31

658,00

zł/m3

zł/odb./okres

6,81

710,64

DN 100

16.

Grupa W16

1 m3  wody

opłata abonamentowa

6,31

2,35

zł/m3

zł/odb./okres

6,81

2,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARYFY NA ŚCIEKI

Decyzja dot. taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta i Gminy Nowy Staw

Decyzja dot. taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Stare Pole

Decyzja dot. taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Lichnowy

CENA WODY HURTOWEJ

r

Od dnia 1.01.2024 roku cena wody hurtowej wynosi 3,45 zł/m3 netto + podatek 8% VAT.

CENNIK USŁUG POZATARYFOWYCH

Cennik usług pozataryfowych

Druk zlecenia wykonania usługi/robót

Wniosek

Skip to content