r

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek dolicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres 12 miesięcy obowiązują od dnia 11.09.2021 roku do dnia 11.09.2022 roku.

p

Podział na dziewięć grup taryfowych /W/ jest wynikiem zmiennej opłaty abonamentowej w zależności od wielkości przepływu wody przez przyłącze (wodomierz) doprowadzające wodę do danej nieruchomości.

TARYFA NA WODĘ

Decyzja dot. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

wyszczególnienie

Cena netto

Jednostka miary

Cena brutto

Przepływ przez przyłącze

1.

Grupa W1

1 m3 wody

opłata abonamentowa

5,61

4,22

zł/m3

zł/odb./okres

6,06

4,56

 

DN 15

2.

Grupa W2

1 m3 wody

opłata abonamentowa

5,61

4,83

zł/m3

zł/odb./okres

6,06

5,22

DN 20

3.

Grupa W3

1 m3 wody

opłata abonamentowa

5,61

11,24

zł/m3

zł/odb./okres

6,06

12,14

DN 25

4.

Grupa W4

1 m3 wody

opłata abonamentowa

5,61

12,23

zł/m3

zł/odb./okres

6,06

13,21

DN 32

5.

Grupa W5

1 m3 wody

opłata abonamentowa

5,61

18,64

zł/m3

zł/odb./okres

6,06

20,13

DN 40

6.

Grupa W6

1 m3 wody

opłata abonamentowa

5,61

15,19

zł/m3

zł/odb./okres

6,06

16,41

DN 50

7.

Grupa W7

1 m3  wody

opłata abonamentowa

5,61

23,07

zł/m3

zł/odb./okres

6,06

24,92

DN 80

8.

Grupa W8

1 m3 wody

opłata abonentowa

5,61

713,43

zł/m3

zł/odb./okres

6,06

770,50

DN 100

9.

Grupa W9

1 m3 wody

opłata abonentowa

5,61

0,00

zł/m3

zł/odb./okres

6,06

0,00

TARYFY NA ŚCIEKI

Decyzja dot. taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta i Gminy Nowy Staw

Decyzja dot. taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Stare Pole

Decyzja dot. taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Lichnowy

CENA WODY HURTOWEJ

r

Od dnia 1.01.2022 roku cena wody hurtowej wynosi 2,93 zł/m3 netto + podatek 8% VAT.

CENNIK USŁUG POZATARYFOWYCH

Cennik usług pozataryfowych

Druk zlecenia wykonania usługi/robót

Wniosek

Skip to content