r

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek dolicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres 12 miesięcy obowiązują od dnia 12.09.2022 roku do dnia 12.09.2023 roku.

p

Podział na dziewięć grup taryfowych /W/ jest wynikiem zmiennej opłaty abonamentowej w zależności od wielkości przepływu wody przez przyłącze (wodomierz) doprowadzające wodę do danej nieruchomości.

TARYFA NA WODĘ

Decyzja dot. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

wyszczególnienie

Cena netto

Jednostka miary

Cena brutto

Przepływ przez przyłącze

1.

Grupa W1

1 m3 wody

opłata abonamentowa

5,83

4,29

zł/m3

zł/odb./okres

6,30

4,63

 

DN 15

2.

Grupa W2

1 m3 wody

opłata abonamentowa

5,83

4,91

zł/m3

zł/odb./okres

6,30

5,30

DN 20

3.

Grupa W3

1 m3 wody

opłata abonamentowa

5,83

11,31

zł/m3

zł/odb./okres

6,30

12,21

DN 25

4.

Grupa W4

1 m3 wody

opłata abonamentowa

5,83

12,30

zł/m3

zł/odb./okres

6,30

13,28

DN 32

5.

Grupa W5

1 m3 wody

opłata abonamentowa

5,83

18,71

zł/m3

zł/odb./okres

6,30

20,21

DN 40

6.

Grupa W6

1 m3 wody

opłata abonamentowa

5,83

15,27

zł/m3

zł/odb./okres

6,30

16,49

DN 50

7.

Grupa W7

1 m3  wody

opłata abonamentowa

5,83

23,14

zł/m3

zł/odb./okres

6,30

24,99

DN 80

8.

Grupa W8

1 m3 wody

opłata abonentowa

5,83

713,50

zł/m3

zł/odb./okres

6,30

770,58

DN 100

9.

Grupa W9

1 m3 wody

opłata abonentowa

5,83

0,00

zł/m3

zł/odb./okres

6,30

0,00

 

TARYFY NA ŚCIEKI

Decyzja dot. taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta i Gminy Nowy Staw

Decyzja dot. taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Stare Pole

Decyzja dot. taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Lichnowy

CENA WODY HURTOWEJ

r

Od dnia 1.08.2022 roku cena wody hurtowej wynosi 3,40 zł/m3 netto + podatek 8% VAT.

CENNIK USŁUG POZATARYFOWYCH

Cennik usług pozataryfowych

Druk zlecenia wykonania usługi/robót

Wniosek

Skip to content