r

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek dolicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres 12 miesięcy obowiązują od dnia 9.10.2020 roku do dnia 8.10.2021 roku.

p

Podział na osiem grup taryfowych /W/ jest wynikiem zmiennej opłaty abonamentowej w zależności od wielkości przepływu wody przez przyłącze (wodomierz) doprowadzające wodę do danej nieruchomości.

TARYFA NA WODĘ

L.p. Taryfowa grupa odbiorców wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary Cena brutto Przepływ przez przyłącze
1. Grupa W1

1 m3 wody

opłata abonamentowa

5,17

3,51

zł/m3

zł/odb./okres

5,58

3,79

 

DN 15

2. Grupa W2

1 m3 wody

opłata abonamentowa

5,17

4,65

zł/m3

zł/odb./okres

5,58

5,02

DN 20
3. Grupa W3

1 m3 wody

opłata abonamentowa

5,17

9,52

zł/m3

zł/odb./okres

5,58

10,28

DN 25
4. Grupa W4

1 m3 wody

opłata abonamentowa

5,17

18,86

zł/m3

zł/odb./okres

5,58

20,37

DN 32
5. Grupa W5

1 m3 wody

opłata abonamentowa

5,17

37,54

zł/m3

zł/odb./okres

5,58

40,54

DN 40
6. Grupa W6

1 m3 wody

opłata abonamentowa

5,17

41,69

zł/m3

zł/odb./okres

5,58

45,03

DN 50
7. Grupa W7

1 m3  wody

opłata abonamentowa

5,17

52,07

zł/m3

zł/odb./okres

5,58

56,24

DN 80
8. Grupa W8

1 m3 wody

opłata abonentowa

5,17

57,25

zł/m3

zł/odb./okres

5,58

61,83

DN 100

Decyzja dot. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

TARYFY NA ŚCIEKI

Decyzja dot. taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta i Gminy Nowy Staw

Decyzja dot. taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Stare Pole

Decyzja dot. taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Lichnowy

CENA WODY HURTOWEJ

r

Od dnia 1.01.2021 roku cena wody hurtowej wynosi 2,35 zł/m3 netto + podatek 8% VAT.

CENNIK USŁUG POZATARYFOWYCH

Cennik usług pozataryfowych

Druk zlecenia wykonania usługi/robót

Skip to content