Monter – Konserwator sieci wodno – kanalizacyjnej
Miejsce pracy: Zakład Eksploatacji w Nowym Stawie 

 

p

Informacja o ilości złożonych ofert

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko Monter – Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej wpłynęły dwie oferty.

Skip to content