Monter – Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej
Miejsce pracy: Zakład Eksploatacji w Nowym Stawie 

p

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko  Monter – Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej został wybrany Pan Szymon Bednarek zamieszkały w Nowym Stawie.  

Pan Szymon Bednarek spełnia wszystkie wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o pracę. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością zagadnień wynikających z proponowanego na stanowisku Monter – Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej zakresu obowiązków.

Skip to content