Monter/Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej,

Rejon: Nowy Staw

p

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Montera/Konserwatora sieci wodno – kanalizacyjnej (Rejon: Nowy Staw) został wybrany Pan Przemysław Patok zamieszkały w Ostaszewie.  

Pan Przemysław Patok spełnia wszystkie wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o pracę. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością zagadnień wynikających z proponowanego na stanowisku Montera/Konserwatora sieci wodno – kanalizacyjnej zakresu obowiązków.

Skip to content