Elektryk/Operator Urządzeń Oczyszczalni Ścieków

p

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko  Elektryk/Operator Urządzeń Oczyszczalni Ścieków został wybrany Pan Grzegorz Jankowski zamieszkały 
w Szymankowie.  

Pan Grzegorz Jankowski spełnia wszystkie wymagania formalne postawione w ogłoszeniu 
o pracę. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością zagadnień wynikających 
z proponowanego na stanowisku Elektryk/Operator Urządzeń Oczyszczalni Ścieków zakresu obowiązków.

Skip to content