ELEKTRYK/OPERATOR URZĄDZEŃ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Miejsce pracy: Oczyszczalnia Ścieków w Starym Polu/Zakład Produkcji Wody w Ząbrowie
p

Informacja o ilości złożonych ofert

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko Elektryk/Operator Urządzeń Oczyszczalni Ścieków nie wpłynęła żadna oferta.

Skip to content