Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje użytkowników Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK), że z dniem 24.03.2022 roku maksymalna kwota samodzielnie wystawianej faktury za pośrednictwem e-BOK nie będzie mogła przekroczyć wysokości 3.000 zł.

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim, dbając o Państwa komfort i chcąc wyeliminować  zdarzające się pomyłki w wystawianych samodzielnie fakturach, wprowadza wyżej wskazane ograniczenie kwotowe przy wystawianiu faktur.

Powyższe działanie jest spowodowane przypadkami wprowadzania przez Odbiorców stanu zużycia wody niemającego odzwierciedlenia w odczycie rzeczywistym wodomierza (wprowadzane są wszystkie cyfry widoczne na wodomierzu, a powinny być tylko te, które wskazują pełne m3 – zaznaczone kolorem czarnym), co przedkłada się na wystawianie błędnych, opiewających częstokroć na bardzo wysokie do zapłaty kwoty faktur.

Jednocześnie Spółka informuje, że po przeanalizowaniu wszystkich samodzielnie wprowadzonych przez Odbiorców stanów zużycia wody i wystawionych faktur w latach 2020-2021, prawidłowo wprowadzone stany zużycia wody i wystawione faktury były zdecydowanie niższe niż wprowadzany przez nas limit w wysokości 3.000 zł. W związku z tym powyższe ograniczenie nie powinno Odbiorcom w żaden sposób zakłócić procesu wystawiania faktur dla prawidłowo wprowadzonych odczytów zużycia wody.

Ze swej strony zapewniamy, że dokładamy starań, by stale podnosić poziom zadowolenia naszych klientów z dostarczanych przez nas usług.

Skip to content