III Dzień Eksploatatora

Przedstawiciele Centralnego Wodociągu Żuławskiego – Karol Sobczak, dyrektor ds. technicznych oraz Marek Rukat, dyrektor Zakładu Eksploatacji w Nowym Stawie wzięli udział w zorganizowanym w Gdańsku III Dniu Eksploatatora.

Podczas spotkania poruszano wiele tematów związanych z szeroko pojętą eksploatacją siedzi wodno – kanalizacyjnych.

W pierwszym bloku poruszono problem gospodarki osadowej oraz problemów wód opadowych w kontekście opłat za wody deszczowe i eksploatacji sieci. W drugim bloku omówione zostały zmiany legislacyjne w zakresie wod-kan, procedury kryzysowe (reakcja na awarie i efekty zmiany klimatu) oraz specyfika eksploatacji gmin okołometropolitarnych.  Blok trzeci skupiał się na części praktycznej eksploatacji gmin. Omówione zostały m.in. sposoby radzenia sobie z stratami wody w sieci wodociągowej, czy optymalizacja zużycia energii i jej udział w taryfach. 

Na zakończenie odbyła się demonstracja Edukacyjnego Parku Wodnego HYDROFUN w siedzibie organizatora III Dnia Eksploatatora, czyli firmy Ecol Eksploatacja.

Skip to content