W dniu dzisiejszym (24 kwietnia 2020 r.) o godzinie 10.20  ostatecznie wyłączona z eksploatacji została stara, ponad pięćdziesięcioletnia Stacja Uzdatniania Wody w Ząbrowie.

Po wyłączeniu ostatniej pompy tłoczącej wodę do sieci Centralnego Wodociągu Żuławskiego całość wody dostarczanej do naszych Klientów pochodzi już z nowowybudowanej Stacji Uzdatniania Wody.

Stara stacja, w której przez ponad 50 lat uzdatniana była woda trafiająca do wodociągu CWŻ zostanie w najbliższych tygodniach wyburzona.

Na zdjęciach przedstawione są budynki starej i nowej Stacji Uzdatniania Wody, a także pracownik CWŻ wyłączający ostatnią pompę starej stacji.         

Skip to content