p

Jak prawidłowo odczytać wartość na wodomierzu?

 

W celu prawidłowego wykonania odczytu wartości na wodomierzu należy podawać wszystkie cyfry na czarnym tle, łącznie z zerami.

h

Prześlij stan swojego wodomierza.

1) Przesyłając stan wodomierza, klient przyjmuje do wiadomości, iż odczyt może być dokonany i przesłany za pomocą formularza nie częściej niż raz w miesiącu.

2) W przypadku posiadania wielu wodomierzy w danej lokalizacji, prosimy o ponowne wypełnienie formularza dla każdego z wodomierzy.

p

Stan wodomierza można zgłosić również poprzez:

Skip to content