Informujemy, że od miesiąca października br. faktury wysyłane do Państwa przez Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o., jak też i faktury dostępne w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta (EBOK) posiadają unikalne kody QR zawierające dane niezbędne do opłacenia faktury. Po zeskanowaniu kodu QR w systemie bankowości elektronicznej automatycznie wprowadzone zostaną dane do dokonania przelewu. Funkcja ta umożliwia sprawne oraz szybsze opłacenie faktury bez ręcznego wypełniania formularza przelewu w systemie bankowym.  Korzystanie z kodów QR eliminuje również możliwość popełnienia błędu przy wprowadzaniu danych. Jednocześnie informujemy, że faktury wystawiane bezpośrednio przez inkasentów ze względu na ograniczenia techniczne sprzętu pozbawione są kodów QR.

Jest to kolejna zmiana, która ma za zadanie poprawę jakości usług świadczonych przez naszą firmę.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (EBOK).

Skip to content