Szanowni Klienci,

Informujemy, iż w trosce o  bezpieczeństwo od 1.08.2019 wszyscy pracownicy terenowi Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o. o. zostali wyposażeni w nową legitymację służbową, zawierającą zdjęcie pracownika oraz stosowne upoważnienie.

Informujemy, iż pracownicy naszej Spółki zobowiązani są do posiadania przy sobie identyfikatora w widocznym miejscu oraz na Państwa prośbę zobowiązani są do okazania w/w identyfikatora wraz z upoważnieniem. Legitymacja służbowa jak i upoważnienie stanowią jeden dokument.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art.7 pkt. 1) do 6) ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dn. 07.06.2001 (Dz. U. z 2018r, poz. 1152), okaziciel legitymacji służbowej jest upoważniony do wejścia na teren nieruchomości lub obiektu budowlanego w celach wykonania czynności eksploatacyjnych i kontrolnych przyłącza i instalacji wewnętrznej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, w celu weryfikacji osoby, posługującej się identyfikatorem, mogą Państwo dodatkowo skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 55 246 26 84 wew. 35 lub 36.

Zmieniamy się dla Państwa

 

Skip to content