Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o. o. informuje swoich odbiorców, że dnia 24.04.2020 r. (piątek) w związku z przyłączaniem nowej Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie do magistrali DN600 wystąpi czasowe pogorszenie jakości wody dostarczanej do naszych Klientów na całym terenie działalności naszej spółki. Na terenie gminy Stare Pole mogą wystąpić również okresowe spadki ciśnienia wody.

Zastrzegamy, iż w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności spadki ciśnienia wody oraz okres pogorszenia jakości wody może ulec wydłużeniu.

Zaleca się wcześniejsze zaopatrzenie w niezbędne na ten czas ilości wody.

Jednocześnie podkreślamy, że pomimo pogorszenia jakości woda dostarczana z naszej sieci będzie bezpieczna dla zdrowia, zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia, zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 7.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody przepraszamy naszych odbiorców, jednakże działania te są niezbędne w celu uruchomienia nowej Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie.

Aktualizacja: Ze względu na przedłużające się prace i problemy z ciśnieniem wody na terenie gminy Stare Pole na terenie miejscowości: Kaczynos, Królewo i Janówka podstawiony zostanie beczkowóz z wodą zdatną do picia.

Skip to content