Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim  przystąpił do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – Etap I Budowa syfonu magistrali CWŻ pod rzeką Nogat.

W dniu 12.05.2021 r. na Stacji Uzdatnia Wody w Ząbrowie odbyła się Rada Budowy połączona z wizją lokalną w terenie.

W spotkaniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Spółki Tomasz Szczepański, Inżynier Kontraktu Paweł Borejko, Kierownik Budowy Wojciech Witkowski, Dyrektor ds. Technicznych Karol Sobczak, Dyrektor Zakładu Produkcji Wody Mirosław Chanas oraz Z-ca Kierownika Działu Techniczno-Inwestycyjnego Konrad Wiśniewski.

Zapoznano się z warunkami terenowymi rozpoczętej inwestycji, dokonano ustaleń dot. dalszego przebiegu prac tj. przygotowania rurociągu do przewiertu pod rzeką Nogat.

 

Skip to content