Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim realizuje projekt pn. „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie.

Projekt o numerze RPPM.11.03.00-22-0001/15 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.
Całkowity koszt realizacji projektu 52.576.238,08 PLN.
Wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 38.665.645,26 PLN.
Dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 24.649.348,85 PLN.
Wkład własny Spółki wynosi 14.016.296,41 PLN.
Zakres rzeczowy realizacji Projektu obejmuje:

  1.  Budowę na terenie Zakładu Produkcji Wody w Ząbrowie stacji uzdatniania wody o wydajności 800 m3/h wraz ze wszystkimi urządzeniami i instalacjami technologicznymi do filtracji, napowietrzania, płukania, przepompowania, chlorowania, sterowania i AKPiA oraz pompownią II sto (sieciową) o wydajności 1200 m3/h,
  2. Remont istniejących zbiorników wody o pojemności łącznej 2000 m3 i budowę nowego zbiornika o pojemności 2260 m3,
  3. Przebudowę istniejących sieci na inwestowanym terenie,
  4. Budowę zaplecza wraz z pomieszczeniem laboratorium,
  5. Rozbiórkę i demontaż zbędnych obiektów i elementów wyposażenia SUW,
  6. Budowę odstojnika wód popłucznych wraz z przebudową sieci i urządzeń do odprowadzenia tych wód i gromadzenia osadu,
  7. System monitorowania sieci magistralnej w punktach węzłowych (10 szt) oraz system monitorowania 20 studni na ujęciu wody.
  8. W zakres robót wchodzi kompletna realizacja Projektu wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

Rozpoczęcie robót nastąpiło 01.07.2017 r.
Wartość wykonanych dotychczas robót wynosi 21.508.476,74 PLN co stanowi 56% kosztów ogólnych zadania.
Wybudowano zbiornik wody czystej o poj. 2260m3 wraz z komorą zasuw.
Wykonano halę filtrów zamkniętych, laboratorium i budynek administracyjny. Wykonano elewację obiektów, wykonano instalację elektryczną, wykonywane są prace wykończeniowe wewnątrz budynku (ściany, glazura i posadzki), montaż co i instalacji wentylacyjnych.
Zamontowano 20 szt. filtrów zamkniętych, wykonano montaż filtrów otwartych TRITON i aeratorów. Kontynuowane są prace przy sieciach międzyobiektowych, budowane są odstojniki wód popłucznych.

Skip to content