Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim przeprowadził postępowanie przetargowe pn. „Zakup wraz z dostawą urządzeń pomiarowych do pomiarów przepływów i detekcji wycieków na sieciach wodociągowych CWŻ wraz z dodatkowym osprzętem”.

Do przetargu przystąpiło trzech wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ZLOTE  RUNO” z Warszawy oferując kwotę 82.028,70 zł brutto.

W dniu 23.01.2023 r. Prezes Zarządu Tomasz Szczepański podpisał umowę z wybranym dostawcą.

Budowa nowych punktów pomiarowych na sieci wodociągowej oparta o zakupione przepływomierze oraz w następnym etapie oprogramowanie monitorujące, pozwoli na  stworzenie wydzielonych stref monitoringu sieci wodociągowej.

Celem tego działania jest zebranie informacji o ilości dostarczonej wody z SUW w Ząbrowie na wyznaczony obszar,  w odniesieniu do jej sprzedaży. Pozwoli to w późniejszym etapie na podjęcie działań eksploatacyjnych zmierzających do redukcji strat wody w wyznaczonym obszarze, a docelowo w całej sieci Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o.

Działania eksploatacyjne, które będą wdrażane dzięki zastosowaniu systemu monitorującego sieci wodociągowej w danej strefie pozwolą na:

  • aktywną kontrolę wycieków
  • kontrolę i regulację ciśnienia
  • pomiar minimalnego nocnego przepływu
  • ustalenie ekonomicznego poziomu wycieków
  • strefowanie sieci wodociągowej.

Głównym założeniem całego zamierzenia jest redukowanie poziomu strat wody na sieciach wodociągowych  Spółki.

Skip to content