Archiwalne: Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym podprogowym na „Świadczenie usług w zakresie sprawowania ochrony fizycznej, monitoringu wizyjnego i sygnału z systemu alarmowego oraz odśnieżanie i posypywanie solą lub piaskiem”

Ogłoszenie o zamówieniu
Odpowiedzi na pytania
Informacja z sesji otwarcia ofert
SWZ
Załączniki do SWZ
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Skip to content