Centralny Wodociąg Żuławski Sp z o.o. w związku z utrzymującą się od kilku tygodni   falą upałów i znacznym wzrostem zużycia wody pobieranej z sieci, w celu uniknięcia zauważalnych spadków ciśnienia i przerw w dostawie wody, apeluje do mieszkańców o niewykorzystywanie wody od innych celów niż socjalno – bytowe.

Apelujemy o powstrzymanie się w godzinach od 8:00 do 23:00 z wykorzystywania wody z sieci wodociągowej do podlewania traw, ogródków, napełniania basenów, upraw, mycia samochodów, spłukiwania chodników, placów, itp.

Od kilku dni obserwujemy bardzo duże zużycia wody zarówno w ciągu dnia gdzie dochodzi w szczytowych godzinach do maksymalnych godzinowych  rozbiorów wody a podobna  sytuacja utrzymuje się w porze nocnej. Od kilku dni SUW w Ząbrowie  pracuje w ciągu dnia pełną  godzinową  wydajnością i nie ma możliwości zwiększenia wydajności produkcji wody.

Pragniemy podkreślić, iż w chwili obecnej nie ma żadnej sytuacji kryzysowej, nie występuje na tą chwile obniżone ciśnienie w sieci.

Nie mniej jednak apelujemy do wszystkich mieszkańców o rozsądne i racjonalne gospodarowanie wodą mając na uwadze utrzymujące się od dłuższego czasu w ciągu dnia i nocy warunki pogodowe.

Skip to content