Specjalista do spraw kadr i płac

p

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalisty do spraw kadr i płac została wybrana Pani Justyna Skotnicka zamieszkała w Nowym Stawie.

Zdaniem Komisji Rekrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia naboru Pani Justyna Skotnicka spełnia wszystkie wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o pracę. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień wynikających z proponowanego na stanowisku Specjalisty do spraw kadr i płac zakresu obowiązków.

Skip to content