22 marca na całym świecie obchodzony jest Dzień Wody. Święto ustanowione zostało w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na szczycie w Rio de Janeiro podczas konferencji Szczyt Ziemi 1992. Ma przypominać o wielkim znaczeniu wody w życiu człowieka oraz zwrócić uwagę na problem braku dostępu do czystej i przydatnej do spożycia dla ludzi wody. Co roku święto obchodzone jest pod innym hasłem dotyczącym światowych zasobów wodnych. W tym roku motywem przewodnim jest DOCENIANIE WODY, której wartość to znacznie więcej niż jej cena. Jest niezbędna do utrzymania życia, ma ogromną i złożoną wartość dla naszych gospodarstw domowych. Choć nie jest składnikiem odżywczym, życie bez niej nie istniałoby. Zakres jej wykorzystywania jest przeogromny.  
W gospodarstwach domowych niezbędna na co dzień (do picia, gotowania, utrzymania czystości),  
w rolnictwie, transporcie wodnym, w produkcji energii elektrycznej, we wszystkich gałęziach przemysłu.  

Skąd na terenie Żuław i Mierzei mamy wodę? 

Centralny Wodociąg Żuławski zaopatruje w wodę obszar 10 gmin leżących na terenie Żuław i Mierzei Wiślanej tj. Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Ostaszewo, Lichnowy, Stegna, Sztutowo, Malbork,  
Stare Pole, Gronowo Elbląskie i częściowo gminę wiejską Elbląg. Przez ponad 1300 km sieci przepływa woda z ujęcia wody w Ząbrowie zlokalizowanego w miejscowościach Janówka – Kaczynos – Ząbrowo. Ujęcie to zaopatrywane jest z udokumentowanego na terenie Żuław Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 203 „Dolina Letniki”. Jakość wody do picia dostarczanej mieszkańcom na terenie Żuław i Mierzei Wiślanej (w sezonie letnim dodatkowo turystom przebywającym na naszym obszarze) kontrolowana jest na bieżąco przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie. Płynąca  
w naszych kranach a dostarczana przez Centralny Wodociąg Żuławski woda spełnia wszystkie wymagania określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.  
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294)Oznacza to, że jest ona w pełni bezpieczna dla naszego zdrowia i można ją pić prosto z kranu, bez konieczności przegotowania. Zawiera minerały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu, jest smaczna a przy tym bardzo tania. Dla zobrazowania – litr kranówki to koszt niespełna 1 grosza! Przy okazji jej spożywania przyczyniamy się również do ochrony środowiska poprzez ograniczenie generowania plastikowych odpadów.  

Z ocenami jakości wody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim, Malborku i Elblągu mogą się Państwo zapoznawać na bieżąco na  naszej stronie  http://cwz.pomorskie.pl/laboratorium gdzie publikujemy wszystkie dokonane oceny i raporty  
przeprowadzonych badań.  

Jak w ostatnim czasie dbamy o uzyskanie najlepszej jakości wody?  

Dbając o zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego wody naszym odbiorcom Centralny Wodociąg Żuławski  13.11.2020r. zakończył realizację największego w swojej historii zadania pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie” realizowanego w ramach projektu „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim  
nr RPPM.11.03.00-22-0001/15Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. W ubiegłym roku na wniosek Zarządu Spółki, Zarząd Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o dodatkowe zadanie pn. „Budowa syfony magistrali CWŻ pod rzeką Nogat” zwiększając kwotę uzyskanego wcześniej dofinansowania o 1.460.448,00 złotych. Rozpoczęcie realizacji kolejnej fazy projektu nastąpiło w grudniu 2020 r. ostateczne zakończenie projektu planowane jest na listopad 2021 roku. Całkowita wartość projektu po zwiększeniu środków wynosi obecnie 54.898.581,08 złotych. Spółka przygotowuje się równocześnie do realizacji kolejnych projektów m.in. z zakresu wymiany ponad 37 km najbardziej awaryjnych, magistralnych sieci wodociągowych zbudowanych z azbestocementu. Szacunkowy koszt tego zadania to kwota niespełna 30 mln złotych. 

Wszyscy pracownicy Spółki mają na co dzień świadomość, że dostarczana przez nas woda musi być dostępna, o odpowiednim ciśnieniu, w zadowalającej ilości i jakości dla wszystkich klientów   
a podejmowane przez nas środki i starania mają na celu sprostanie tym oczekiwaniom. 

Jesteśmy i zmieniamy się dla Państwa.  

Skip to content