Woda też ma swoje święto! Co roku, 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Ustanowiony on został 22 grudnia 1992 roku, rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Bezpośrednią przyczyną jego proklamowania była rekomendacja Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju, inaczej zwanej Szczytem Ziemi, która odbyła się w czerwcu 1992 roku w Rio de Janeiro i zasłynęła przyjęciem Agendy 21 – wszechstronnego planu działań na wiek XXI dla Narodów Zjednoczonych, rządów i grup społecznych w każdym obszarze, w którym człowiek ma wpływ na środowisko. Jeden z rozdziałów Agendy poświęcony został problemom zasobów świeżej wody na świecie, jako bodaj najważniejszym spośród wszystkich zagadnień związanych ze środowiskiem.

W tym roku motywem przewodnim Dnia Wody są Wody Podziemne. Chodzi o to, żeby uczynić widocznym, to czego nie widać. Wody gruntowe są niewidoczne, ale ich wpływ jest widoczny wszędzie. W najbardziej suchych częściach świata może to być jedyna woda, jaką mają ludzie.  Prawie cała płynna woda słodka na świecie to woda podziemna, która stanowi źródło zaopatrzenia w wodę pitną, wspiera systemy sanitarne, rolnictwo, przemysł i ekosystemy. To, co robimy na powierzchni, ma znaczenie pod ziemią. Musimy wprowadzać do gleby tylko nieszkodliwe, ulegające biodegradacji produkty i wykorzystywać wodę w sposób jak najbardziej efektywny.

Wody Podziemne to także skarb naszego regionu. Woda pozyskiwana przez Centralny Wodociąg Żuławski pochodzi właśnie spod ziemi, ze studni głębinowych zlokalizowanych wzdłuż rzeki Nogat, w bezpośrednim sąsiedztwie Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie. Ujęcie to zaopatrywane jest z udokumentowanego na terenie Żuław Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 203 „Dolina Letniki”. Jakość wody do picia dostarczanej mieszkańcom na terenie Żuław i Mierzei Wiślanej (w sezonie letnim dodatkowo turystom przebywającym na naszym obszarze) kontrolowana jest na bieżąco przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Ząbrowie. 

I to waśnie dzięki wodom podziemnym Centralny Wodociąg Żuławski może zaopatrywać w wodę obszar 10 gmin leżących na terenie Żuław i Mierzei Wiślanej tj. Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Ostaszewo, Lichnowy, Stegna, Sztutowo, Malbork,  Stare Pole, Gronowo Elbląskie i częściowo gminę wiejską Elbląg. Dzięki  ponad 1300 km sieci jesteśmy największym wodociągiem w Europie położonym na terenach miejsko –  wiejskich. Nasza woda jest nie tylko w pełni bezpieczna dla zdrowia i można ją pić prosto z kranu, bez konieczności przegotowania, ale zawiera również minerały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Jest smaczna, a przy tym bardzo tania. Przy okazji jej spożywania przyczyniamy się również do ochrony środowiska poprzez ograniczenie generowania plastikowych odpadów. 

Dbając o zapewnienie ciągłych dostaw wody o jak najlepszej jakości Centralny Wodociąg Żuławski  zakończył w 2020 roku realizację największego w swojej historii zadania pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie” realizowanego w ramach projektu „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” . Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Dzięki rozszerzeniu zakresu rzeczowego projektu możliwe było również zrealizowanie dodatkowych zadań pn. „Budowa syfony magistrali CWŻ pod rzeką Nogat” oraz „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubieszewo – Stawiec”. Całkowita wartość projektu wyniosła 55.176.700 złotych.

W kolejnych latach Spółka  przygotowuje się do realizacji projektów m.in. z zakresu wymiany ponad 30 km najbardziej awaryjnych, magistralnych sieci wodociągowych zbudowanych z azbestocementu. 

Jesteśmy i zmieniamy się dla Państwa.

Skip to content