Centralny Wodociąg Żuławski informuje, ze w związku z sytuacja ze spadkiem ciśnienia wody oraz miejscowymi przerwami w jej dostawie od godz 17:00 uruchomiono kilka punktow poboru wody:

1) Stacja Uzdatniania Wody w Ząbrowie,
2) Zakład Eksploatacji w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 4,
3) przy stadionie sportowym w Sztutowie na ul. Obozowej.
W tych miejscach do godziny 20:00 istnieje możliwość zaopatrzenia w niezbedne ilości wody.

Podkreślamy, iż SUW w Ząbrowie pracuje pełną wydajnością.
Szacujemy, iż sytuacja bedzie ulegać normalizacji w późnych godzinach wieczornych.

Serdecznie przepraszamy za wszystkie utrudnienia.
Telefon alarmowy:
(55) 271 35 40

Skip to content