Centralny Wodociąg Żuławski


Zrealizowane inwestycje

Poprawa jakości i zaopatrzenia Mierzei Wiślanej w wodę pitną poprzez budowę zbiorników wody czystej wraz z podłączeniem do sieci CWŻ w miejscowości Stegna.

W ramach zadania inwestycyjnego w latach 2010-2012 wybudowano 3 zbiorniki wody uzdatnionej o pojemności 1000m3 każdy w miejscowości Stegna wraz z infrastrukturą towarzyszącą: Zbiornik wód spustowych, Dwie stacje podnoszenia ciśnienia …