Centralny Wodociąg Żuławski Sp z o .o. w Nowym Dworze Gdańskim aktualnie poszukuje pracownika na stanowisko:

MONTER – KONSERWATOR SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ

                

Miejsce pracy:  Zakład Produkcji Wody w Ząbrowie, gmina Stare Pole.

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • jednozmianowy tryb pracy – 8 godzin, poniedziałek- piątek
 • premie wynikające z systemu ocen pracowniczych w zależności od zaangażowania
 • kursy zawodowe oraz szkolenia specjalistyczne
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • niezbędne narzędzia do pracy i odzież roboczą adekwatnie do zajmowanego stanowiska
 • możliwość wystąpienia pracy w godzinach nadliczbowych

 

Główny zakres obowiązków:

 • kontrola uzbrojenia wodociągowego w terenie wraz z jego oznakowaniem
 • usuwanie usterek na uzbrojeniu wodociągowym (prace przeglądowe)
 • zamykanie i otwieranie uzbrojenia wodociągowego przy awariach i pracach planowych, remontowych, modernizacyjnych, i konserwacyjnych
 • powiadamianie odbiorców wody o awariach i planowych przerwach w dostawie wody z powodu prac remontowych, modernizacyjnych i konserwacyjnych
 • rozpoznawanie zgłoszeń awaryjnych w terenie
 • sprawne i terminowe usuwanie uszkodzeń i awarii na sieci wodociągowej
 • wykonywanie płukań planowych i interwencyjnych sieci wodociągowej

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia zasadniczego zawodowego kierunkowego lub średniego kierunkowego
 • prawa jazdy kategorii B, T lub B+E
 • gotowości do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • gotowości do pracy zmianowej, w godzinach nocnych lub weekendy, święta w przypadku wystąpienia awarii
 • doświadczenia w pracy na podobnych stanowiskach m.in. przy montażu sieci wodno- kanalizacyjnej , ciepło-gazowniczej lub instalacji sanitarnych
 • umiejętności czytania planów oraz rysunków technicznych
 • gotowości do pełnienia dyżuru domowego
 • samodzielności, sumienności, dokładności, rzetelności oraz kultury osobistej

 

Mile widziane:

 • uprawnienia operatora koparko- ładowarki
 • osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

 

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia, których oczekujemy od kandydatów.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z niezbędnymi kopiami dokumentów na adressekretariat@cwz.pomorskie.pl  lub  złożenia ich osobiście w sekretariacie Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp z. o. o. w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 28 A, 82-100 Nowy Dwór Gdański w terminie  do 20.09.2019  w godzinach pracy  Spółki  od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 – decyduje data wpływu.

Prosimy  w składanych dokumentach  o zamieszczenia dopisku –  „MONTER SIECI”

Centralny Wodociąg Żuławski  Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

WAŻNE !

Prosimy o zawarcie w składanym CV  następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Centralny Wodociąg Żuławski  Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim siedzibą przy ulicy Warszawskiej 28 A, 82-100 Nowy Dwór Gdański  ,zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Dokumenty złożone bez tej klauzuli nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone. 

 

POUCZENIE

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Centralny Wodociąg Żuławski  Sp. z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim z siedzibą przy ul. Warszawskiej 28 A , 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Ponadto, informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Centralny Wodociąg Żuławski z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Montera- konserwatora  sieci wodno-kanalizacyjnej  w oparciu o przepisy ustawy Kodeks pracy (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku podania danych osobowych niewynikających z Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.