Centralny Wodociąg Żuławski Sp z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim aktualnie poszukuje pracowników na stanowiska:

brak ofert

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór na stanowisko Montera – Konserwatora sieci wodno – kanalizacyjnej w terminie określonym w ogłoszeniu wpłynęło pięć ofert z czego jedna spełniała wymagania formalne.

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru  na wyżej wymienione stanowisko wybrany został Pan Patryk Wieczorek, zamieszkały w Myszewie.