Centralny Wodociąg Żuławski


Artykuły

Ogłoszenie – Płukanie sieci wodociągowej

  • 3 października 2018

Szanowni mieszkańcy

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a w szczególności w zakresie jej odpowiedniej jakości u Odbiorców, w dniach od 22 10.2018 roku do 20.12.2018 roku przystępuje do płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej.

Pomimo utrzymania wysokich standardów uzdatniania wody, co potwierdzają badania wykonywane przez laboratorium Spółki oraz kontrole laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w ciągu rocznej eksploatacji rozległej sieci wodociągowej, dochodzi w wyniku naturalnych procesów takich jak zmiany kierunku i prędkości przepływu, stagnacji w godzinach nocnych, wahań ciśnień wody, awarii urządzeń, do nieznacznego pogorszenia jakości wody u naszych Odbiorców.

Objawia się to pogorszeniem smaku i zapachu wody, podwyższeniem barwy i mętności wody. Proces Okresowego płukania /czyszczenia/ sieci wodociągowej usuwa osady, przyczyniając się do uzyskania dużej stabilności przepływającej wody oraz przywraca odpowiednią drożność rur.

Podkreślamy, że woda w czasie płukania, tak jak i w ciągu całego roku normalnej eksploatacji sieci jest bezpieczna dla zdrowia, zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia, zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 13.11.2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W czasie prowadzenia płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej mogą ulec zmianie właściwości wody, tzn. może wystąpić okresowe podwyższenie barwy i mętności. Wyczuwalny może być również zapach, który jest specyficzny dla chloru.

Płukanie sieci odbywać się będzie w godzinach nocnych, zazwyczaj od godz. 2300 do 400, jednak skutki tych działań mogą być odczuwalne również w ciągu dnia. Po wznowieniu dostawy wody, może wystąpić pogorszenie jakości wody, objawiające się żółtawo-brązowym zabarwieniem wody, pochodzącym z odłożonych w rurociągach osadów żelaza i manganu. Prosimy Odbiorców o ograniczenie korzystania w tym czasie z urządzeń pralniczych. Do pozostałych celów higieniczno-sanitarnych woda może być używana bez ograniczeń. Zaleca się wcześniejsze zaopatrzenie w niezbędne ilości wody.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.cwz.pomorskie.pl oraz pod numerami telefonów:

Rejon Eksploatacji CWŻ Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim

Tel. 55 247 22 18;

Rejon Eksploatacji CWŻ Sp. z o.o. w Nowym Stawie

Tel. 55 273 22 47;

Zakład Produkcji Wody w Ząbrowie

Tel. 55 271 35 40.

Za wszelkie niedogodności wynikające z płukania sieci przepraszamy.

Z wyrazami szacunku:

Prezes Zarządu

Tomasz Szczepański

 

            Szczegółowy harmonogram płukania sieci wodociągowej CWŻ Sp. z o.o.

 

L.p. data miejscowość obsługa
1 5.11.2018 Michałowo Zakład Nowy Staw
2 6.11.2018 Michałowo – Lubstowo Zakład Nowy Staw
3 7.11.2018 Lubstowo – Solnica

2 zrzuty

Zakład Nowy Dwór Gd.

Zakład Nowy Staw

4 8.11.2018 Jazowo – Marzęcino Zakład Nowy Dwór Gd.
5 9.11.2018 Solnica – Nowy Dwór Gd. /Tuga/ Zakład Nowy Dwór Gd.
6 10.11.2018 Rychnowy – Nowy Dwór Gd. – Orłowo Zakład Nowy Dwór Gd.
7 11.11.2018 Półmieście Zakład Nowy Staw
8 12.11.2018 Lipinka Zakład Nowy Staw
9 13.11.2018 Świerki Zakład Nowy Staw
10 14.11.2018 Świerki – Nowy Staw CPN Zakład Nowy Staw
11 15.11.2018 Nowy Staw – CPN – Brzózki Zakład Nowy Staw
12 16.11.2018 Brzózki – Orłowo Zakład Nowy Dwór Gd.
13 17.11.2018 Orłowo – Nowy Dwór Gd. /Tuga/ Zakład Nowy Dwór Gd.
14 19.11.2018 Lipinka – Lubstowo Zakład Nowy Staw
15 20.11.2018 Myszewo – Rychnowy Zakład Nowy Staw
16 21.11.2018 Nowy Dwór Gd. – Rybina Zakład Nowy Dwór Gd.
17 22.11.2018 Stegna Zakład Nowy Dwór Gd.
18 23.11.2018 Rybina – Stegna – Przemysław Zakład Nowy Dwór Gd.
19 24.11.2018 Rybina – Stegna – Przemysław, Orłowo – Stare Babki Zakład Nowy Dwór Gd.
20 25.11.2018 Przemysław – Wiśniówka, Stegna – Sztutowo Zakład Nowy Dwór Gd.
21 26.11.2018 Kąty Rybackie – Przemysław, Dworek – Stare Babki Zakład Nowy Dwór Gd.
22 27.11.2018 Orłowo – Dworek – Przemysław, Nowy Dwór Gd. – Rychnowy Zakład Nowy Dwór Gd.
23 28.11.2018 Płukanie końcówek sieci hydrantami p/poż. Zakład Nowy Dwór Gd.

Zakład Nowy Staw

 

 

CWZ

CWZ