Centralny Wodociąg Żuławski


Artykuły

Ogłoszenie – Płukanie sieci wodociągowej – 2019

  • 6 marca 2019

Szanowni mieszkańcy

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a w szczególności w zakresie jej odpowiedniej jakości u Odbiorców, w dniach od 11.03.2019 roku do 12.04.2019 roku przystępuje do płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej.

Pomimo utrzymania wysokich standardów uzdatniania wody, co potwierdzają badania wykonywane przez laboratorium Spółki oraz kontrole laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w ciągu rocznej eksploatacji rozległej sieci wodociągowej, dochodzi w wyniku naturalnych procesów takich jak zmiany kierunku i prędkości przepływu, stagnacji w godzinach nocnych, wahań ciśnień wody, awarii urządzeń, do nieznacznego pogorszenia jakości wody u naszych Odbiorców.

Objawia się to pogorszeniem smaku i zapachu wody, podwyższeniem barwy i mętności wody. Proces Okresowego płukania /czyszczenia/ sieci wodociągowej usuwa osady, przyczyniając się do uzyskania dużej stabilności przepływającej wody oraz przywraca odpowiednią drożność rur.

Podkreślamy, że woda w czasie płukania, tak jak i w ciągu całego roku normalnej eksploatacji sieci jest bezpieczna dla zdrowia, zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia, zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 7.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W czasie prowadzenia płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej mogą ulec zmianie właściwości wody, tzn. może wystąpić okresowe podwyższenie barwy i mętności. Wyczuwalny może być również zapach, który jest specyficzny dla chloru.

Płukanie sieci odbywać się będzie w godzinach nocnych, zazwyczaj od godz. 2300 do 400, jednak skutki tych działań mogą być odczuwalne również w ciągu dnia. Po wznowieniu dostawy wody, może wystąpić pogorszenie jakości wody, objawiające się żółtawo-brązowym zabarwieniem wody, pochodzącym z odłożonych w rurociągach osadów żelaza i manganu. Prosimy Odbiorców o ograniczenie korzystania w tym czasie z urządzeń pralniczych. Do pozostałych celów higieniczno-sanitarnych woda może być używana bez ograniczeń. Zaleca się wcześniejsze zaopatrzenie w niezbędne ilości wody.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.cwz.pomorskie.pl oraz pod numerami telefonów:

Rejon Eksploatacji CWŻ Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim

Tel. 55 247 21 18;

Rejon Eksploatacji CWŻ Sp. z o.o. w Nowym Stawie

Tel. 55 273 22 47;

Zakład Produkcji Wody w Ząbrowie

Tel. 55 271 35 40.

Za wszelkie niedogodności wynikające z płukania sieci przepraszamy.

Z wyrazami szacunku:

Prezes Zarządu

Tomasz Szczepański

 

Szczegółowy harmonogram płukania sieci wodociągowej CWŻ Sp. z o.o.

L.p. data miejscowość obsługa
1 18.03.2019 Michałowo Zakład Nowy Staw
2 19.03.2019 Michałowo – Lubstowo Zakład Nowy Staw
3 20.03.2019 Lubstowo – Solnica Zakład Nowy Dwór Gd.
2 zrzuty Zakład Nowy Staw
4 21.03.2019 Jazowo – Marzęcino Zakład Nowy Dwór Gd.
5 22.03.2019 Solnica – Nowy Dwór Gd. /Tuga/ Zakład Nowy Dwór Gd.
6 25.03.2019 Rychnowy – Nowy Dwór Gd. – Orłowo Zakład Nowy Dwór Gd.
7 26.03.2019 Półmieście Zakład Nowy Staw
8 27.03.2019 Lipinka Zakład Nowy Staw
9 28.03.2019 Świerki Zakład Nowy Staw
10 29.03.2019 Świerki – Nowy Staw CPN Zakład Nowy Staw
11 1.04.2019 Nowy Staw – CPN – Brzózki Zakład Nowy Staw
12 2.04.2019 Brzózki – Orłowo Zakład Nowy Dwór Gd.
13 3.04.2019 Orłowo – Nowy Dwór Gd. /Tuga/ Zakład Nowy Dwór Gd.
14 4.04.2019 Lipinka – Lubstowo Zakład Nowy Staw
15 5.04.2019 Myszewo – Rychnowy Zakład Nowy Staw

 

Szczegółowy harmonogram płukania sieci CWŻ w godzinach 23:00 – 4:00

L.p. data miejscowość Zakres prac           obsługa
1. 11.03.2019 Kopanów Magistrala fi 600 Zakład  Ząbrowo
2. 12.03.2019 Nogatowo Magistrala fi 600 Zakład  Ząbrowo
3. 13.03.2019 Wikrowo Magistrala fi 600 Zakład Ząbrowo
4. 14.03.2019 Adamowo Magistrala fi 600 Zakład Ząbrowo
5. 15.03.2019 Elbląg ul. Nowodworska Magistrala fi 600 Zakład Ząbrowo

 

 

CWZ

CWZ