Spis numerów telefonów

Centrala CWŻ

Sekretariat 552460270 & fax: 552460270
Dział Techniczny 552460270 wew. 16
BOK – Kierownik 552462684 wew. 37
BOK – Dominika Filbrant 504133291 lub 552462684 wew. 36
BOK – Elżbieta Sopel 504133288 lub 552462684 wew. 35
BOK – Usługi, wykonawstwo, sprawy sądowe 552462684 wew. 30
BOK – Windykacja 552462684 wew. 34
Kadry 552460270 wew. 17
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 552460270 wew. 38
Inwestycje – Katarzyna Jasińska 552460270 wew. 40
Inwestycje – Konrad Wiśniewski 552460270 wew. 39
Kasa 552460270 wew. 31
BHP 552460270 wew. 18
Informatyk 552460270 wew. 19
Zastępca głównej księgowej 552460270 wew. 14
Główna księgowa 552460270 wew. 22
Pełnomocnik ds. budowy SUW 552460270 wew. 13
Dyrektor ds. technicznych 552460270 wew. 11
Kierownik działu organizacyjnego 552460270 wew. 21