Kontakt

​55 246 02 70 wew. 16
techniczny@cwz.pomorskie.pl

Kierownik

mgr inż. Ewa Sznaza
główny specjalista ds. gospodarki wodno-ściekowej

Obsługa

mgr inż. Joanna Zielińska
specjalista ds. gospodarki wodno-ściekowej

W Dziale Technicznym można uzyskać m.in.

 • Warunki techniczne na dostawę wody / odbiór ścieków
 • Uzgodnienie dokumentacji technicznych
 • Oświadczenie o jakości dostarczanej wody
 • Informacje dotyczące istniejących i planowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Godziny przyjęć

Godziny przyjęć interesantów w sprawie warunków i uzgodnień technicznych:

Poniedziałek​ 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 15:00
Środa​​ 7:00 – 15:00

W pozostałe dni prosimy umawiać się indywidualnie telefonicznie lub mailowo .

Jak podłączyć nieruchomość do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej?

Poniżej przedstawiamy ogólny schemat postępowania związanego z procesem podłączania nieruchomości zarówno do sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej. W zależności od tego, czy obiekt, w którym planowane jest przyłącze już istnieje, czy dopiero będzie powstawał, mogą wystąpić różnice w dokumentach potrzebnych do wydania warunków technicznych. O szczegóły należy pytać w Dziale Technicznym. Służymy pomocą telefonicznie, mailowo lub na miejscu.

1. Uzyskanie warunków technicznych na dostawę wody / odbiór ścieków

W tym celu należy złożyć wniosek o warunki techniczne, który jest do pobrania na stronie internetowej Spółki Centralny Wodociąg Żuławski lub można go wypełnić osobiście w Dziale Technicznym (pokój nr 10) w siedzibie Spółki. Załącznikiem do wniosku jest Plan Zagospodarowania Działki, lub jeśli takiego nie ma na tym etapie, to mapa do celów informacyjnych z uzbrojeniem terenu w skali 1:500 lub 1:1000.

2. Sporządzenie dokumentacji technicznej przyłącza wody / kanalizacji sanitarnej

 • Wykonuje projektant na zlecenie Inwestora, na podstawie wydanych warunków technicznych.
 • Spółka nie wykonuje dokumentacji technicznych przyłączy.

 

3. Dokonanie uzgodnienia dokumentacji technicznej przyłącza wody

Następuje w Dziale Technicznym w budynku Centralnego Wodociągu Żuławskiego przy ul. Warszawskiej 28A, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

 

4. Zgłoszenie do zakładu eksploatacji zamiaru budowy przyłącza

 • Złożenie w zakładzie eksploatacji 1 egz. dokumentacji technicznej przyłącza (z uzgodnieniem Spółki)
 • Ustalenie szczegółów formalnych i technicznych budowy przyłącza
 • Możliwość uzyskania szacunkowej wyceny budowy przyłącza
 • Zlecenie włączenia do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej

5. Realizacja przyłącza- pod nadzorem zakładu eksploatacji

 • Istnieje możliwość realizacji przyłącza w całości przez Spółkę; wówczas Inwestor składa „Zlecenie wykonania przyłącza”
 • Inwestor może powierzyć wykonanie przyłącza dowolnej firmie, poza włączeniem do sieci  oraz  montażem i zaplombowaniem wodomierzy.

 

6. Czynności niezbędne po stronie Spółki

 • Włączenie do sieci wodociągowej – na pisemne zlecenie Inwestora
 • Zakup, montaż i oplombowanie wodomierza
 • Nadzór nad realizacją robót budowlanych

 

7. Odbiór techniczny przyłącza

Gotowość do odbioru technicznego przyłącza jest zgłaszana do zakładów eksploatacji. Protokół odbioru jest podpisywany po okazaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłącza

8. Podpisanie umowy na dostawę wody / odbiór ścieków

W Biurze Obsługi Klienta. Szczegółowe informacje w BOK.

9. Dostawa wody / odbiór ścieków

Następuje po pozytywnie dokonanym odbiorze technicznym przyłącza oraz obustronnym podpisaniu umowy.

PLIKI DO POBRANIA

Wniosek o wydanie warunków technicznych