Centralny Wodociąg Żuławski


Archiwum

Przetarg ofertowy na sprzedaż pojazdów i sprzetu

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza Przetarg ofertowy na sprzedaż pojazdów i sprzetu

Zobacz informację

Przetarg ofertowy na sprzedaż pojazdów i sprzetu

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza Przetarg ofertowy na sprzedaż pojazdów i sprzetu

Zobacz informację

Wycofanie przyczepy z przetargu

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że z przetargu nieograniczonego na sprzedaż pojazdów i sprzętu ogłoszonego na dzień 04.02.2016 r. została wycofana przyczepa ciężarowa rolnicza METALCHEM – KOŚCIAN T 058, rok prod. 1984.

Zobacz informację

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - Junoszyno

ZARZĄD CENTRALNEGO WODOCIĄGU ŻUŁAWSKIEGO
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Nieruchomość zlokalizowana jest w woj. pomorskim, gmina Stegna, miejscowość Junoszyno i stanowi działkę Nr 31/2 o powierzchni 0,1403 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr GD2M/00049051/3 przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stegna działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, ogrodzona siatką na słupkach metalowych z bramą wjazdową.

Zobacz informację

Ogłoszenie o zamówieniu na ochronę mienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej mienia i obiektów należących do Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy pomocy zatrudnionych przez siebie pracowników sprawował stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną mienia …

Zobacz informację

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

ZARZĄD CENTRALNEGO WODOCIĄGU ŻUŁAWSKIEGO
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Nieruchomość zlokalizowana jest w woj. pomorskim, gmina Stare Pole, miejscowość Ząbrowo i stanowi działkę nr 7/10 o powierzchni 0,8047 ha,

Zobacz informację

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

Do przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
na budowę stacji uzdatniania wody w Ząbrowie i budowę syfonu magistrali CWŻ pod rzeką Nogat wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko i studium wykonalności.

Terminy
Ogłoszenie: 24.04.2014
Rozstrzygnięcie: 16.05.2014

Zobacz informację