Centralny Wodociąg Żuławski


Cennik i decyzje

CENNIK

Pobierz Cennik usług ważny od 1.01.2018 do 10.06.2018r.

DECYZJE

Pobierz DECYZJA dot. taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Stare Pole

Pobierz DECYZJA dot. taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta i Gminy Nowy Staw

Pobierz DECYZJA dot. taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Lichnowy + Uchwała Nr XLV/308/2018

Pobierz DECYZJA dot. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Taryfa wchodzi w życie z dniem 9 października 2018 roku i stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres 3 lat oraz określa warunki ich stosowania na terenie wymienionych w niej miast i gmin.