Mamy wykonawcę syfonu magistrali CWŻ pod rzeką Nogat.

Mamy wykonawcę syfonu magistrali CWŻ pod rzeką Nogat.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dot. projektu „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu  Żuławskim” etap I – w zakresie budowy syfonu magistrali CWŻ pod rzeką Nogat wyłoniono wykonawcę robót firmę STRABAG Sp. z o.o. z...
Zabezpiecz swoją instalację wodociągową przed mrozem

Zabezpiecz swoją instalację wodociągową przed mrozem

W związku z utrzymującymi się ujemnymi temperaturami powietrza przypominamy o odpowiednim zabezpieczeniu instalacji wodociągowej, a szczególnie wodomierzy,  przed zamarznięciem. Niska temperatura może uszkodzić wodomierz zwłaszcza, gdy znajduje się on w nieogrzewanej...